лого ОУ Васил Левски - Преселенци

Информация

с. Преселенци, общ. Генерал Тошево

ou_vasil_levski@mail.bg

посещения: 2 661

Свали

За Контакти

Образование и наука Училища

Описание:

ОУ Васил Левски - Преселенци

 

разполага с отлична материална база. Тя включва:
обновени 10 класни стаи,
съвременен компютърен кабинет,
стая за отдих и занимания по интереси,
училищна кухня и столова,
спортна площадка.
 

 Основно училище "Васил Левски" село Преселенци извършва прием и обучение на ученици от 1 до 8 клас в непрофилирани паралелки.

     Учебното заведение е средищно. В него се обучават деца от с. Преселенци, с. Василево, с. Горица, с. Великово, с. Средина, с. Присад, с. Малина, с. Люляково.

Прием и обучение
 
     Училището е основно и в него се обучават деца от първи до седми клас.

     Завършилите осми клас получават свидетелство за завършена степен на основно образование и имат право да продължат образованието си в средните училища в страната.
 
     Основно училище Васил Левски е средищно и приема ученици от района на с.Преселенци, с.Василево, с.Горица, с.Великово, с.Средина, с.Присад, с.Малина, с.Люляково.
 
     Учебното заведение работи при целодневна организация на учебния процес разделен в два блока:
преди обяд - учебни часове по ЗП и ЗИП,
след обяд - отдих, самоподготовка и занимания по интереси.
     Осигурени са безплатна закуска и обяд за всички ученици, както и безплатен транспорт за всички пътуващи от другите населени места.
 
Учебен календар
 
През учебнаta година в училището бяха отбелязани:
откриване на учебната година,
1-ви ноември - ден на народните будители,
Коледа,
19 февруари - патронен ден на училището,
мартенски празници,
3-ти март-национален празник,
Великденски празници,
24-ти май - Ден на славянската писменост и на българската просвета и култура,
тържествено връчване на удостоверенията за завършен клас и свидетелствата на завършилите осмокласници.

Село Преселенци събуди интереса на много чужденци. В селото са закупени 15- 16 къщи от англичани и 4 от руснаци. Интересът е предизвикан от това, че не сме в индустриална зона.

Има малка гора, чист въздух и удобни пътища до големите градове и морските курорти – на около 30 километра от град Каварна и град Балчик.

Споделете:

Подобни фирми