Фирми в Долни Дъбник

лого ПГСС Проф. Иван Иванов Долни Дъбник

ПГСС Проф. Иван Иванов Долни Дъбник

Началото на земеделското образование в гр. Долни Дъбник е поставено на 5 март 1921 год., когато със заповед на Министъра на земеделието и...