лого Нотариус Обретен Петров Обретенов (109)

Информация

гр.Балчик ул. Петър Берон №1

notar109@abv.bg o.obretenov109@notary-chamber.bg

посещения: 3 389

Свали

За Контакти

Финанси и право

Описание:

Нотариалната кантора на нотариус Обретен Обретенов осъществява дейността си от 1998г. и е първата такава в гр. Балчик.

 

Нотариуса е вписан в регистъра на Нотариалната камара на Република България под № 109 /сто и девет/ с район на действие – Районен съд гр. Балчик, със заповед на Министъра на правосъдието № ЛС-03-495/18.02.1997г.

 

Кантората се помещава на първи и втори етаж от сграда в град Балчик на ул. „Петър Берон“ № 1 в центъра на града, до общината и сградата на кметството, разполага със самостоятелен паркинг.

 

Нотариус Обретен Обретенов осъществява дейността си в екип с помощник нотариус по заместване и трима деловодители, всеки от които с повече от 10 години стаж. Всеки клиент получава максимално внимание, копетентна консултация, подготовка на документи и изповядване на сделки в приятна и спокойна обстановка с максимална експедитивност, при стриктно съхраняване правата и интересите на клиентите, спазване на нормативната уредба.

 

Услуги

Сделки с недвижими имоти;
Покупко-продажба на МПС;
Предварителни договори за покупко-продажба;
Брачни договори;
Договори за продажба на търговско предприятие и дружествени дялове;
Пълномощни;
Завещания – нотариални и саморъчни;
Приемане на документи за съхранение;
Договори по ЗЗД /заем, наем, ДЗЗД и други/;
Договори за аренда по ЗАЗ;
Удостоверявания на подпис и съдържание на документи, включително декларации, разписки, заявления, запис на заповед;
Нотариални покани;
Консултации по всички правни въпроси свързани с нотариално удостоверяване.
Кантора Обретен Обретенов извършва всички нотариални дейности, предвидени от закона, като таксите се определят от Тарифата за нотариални такси към ЗННД.

 

За нотариуса

Нотариус Обретен Обретенов е роден в гр. Балчик на 09.07.1966г. и завършва висше юридическо образование-магистър през 1991г. До 1998г. работи като Районен съдия при РС-Балчик, след което и до настоящия момент като Нотариус.

 

       От 2007г. до 2010г. – инспектор нотариус

       От 2010г. до 2013г. – председател на Регионална нотариална колегия с район Апелативен съд – Варна.

       От 2013г. – Избран от общото събрание на Нотариалната камара за член на Съвета на нотариусите. Участва в множество национални и международни обучения и семинари.

 

       Владее руски и немски език.

 

 

Контакти:

 

тел/факс: 0579/76446; 0579/76062 
GSM 0888 637860

Споделете: