Фирми в с.Медовене

лого Народно читалище "Христо Ботев-1927"

Народно читалище "Христо Ботев-1927"

Народно читалище "Христо Ботев-1927" село Медоване е действащо с равиваща дейност.