Фирми в с.Флорентин

лого Народно читалище "Пробуда -1925"

Народно читалище "Пробуда -1925"

Запазване и популяризиране на обичаите и традициите характерни за региона Културно обогатяване на населението.